HƯỚNG DẪN VIÊN


Khách sạn cung cấp hỗ trợ Hướng dẫn viên địa phương cho các đoàn khách du lịch tại Sapa với Đội ngũ Hướng dẫn viên bản địa , thông thạo địa hình văn hóa Sapa đồng thời thành thạo các ngoại ngữ :
– Tiếng Việt
– Tiếng Anh 
– Tiếng Pháp
– Tiếng Trung 
– Tiếng Tây Ban Nha
– Tiếng Nhật 
– Tiếng Hàn …