PHÒNG

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, khách sạn  Sapa Melody có các loại phòng sau:
– Phòng Superior Double: https://www.sapamelodyhotel.vn/phong-khach-san/phong-superior-double

– Phòng Deluxe Twin: https://www.sapamelodyhotel.vn/phong-khach-san/phong-deluxe-twin

– Phòng Deluxe Balcony: https://www.sapamelodyhotel.vn/phong-khach-san/phong-deluxe-balcony

– Phòng Connecting: https://www.sapamelodyhotel.vn/phong-khach-san/phong-connecting